İlkokul

Sürekli İletişim

Okulda gerçekleştirilen her çalışmanın bizler için üç sac ayağı mevcut; öğrenci, öğretmen, veli. Kısacası okulda yaptığımız her etkinliğin, çalışmanın…

Akademik Takip

Öğrencilerimizin bulundukları düzeye ait akademik bilgileri pekiştirebilmeleri amacıyla her branşta ilave dersler, bireysel ve grup etütleri, işlenen …

Rehberlik Çalışmaları

Yukarıda saydığımız bütün başlıklar birbirinden önemli ve değerli hususlar. Bu konuların bir bütün olarak ilerleyebilmesi ve ortaya çıkabilecek herhan…

Ahlak ve Maneviyat

Pozitif bilimlerin yanında veya ardından gelebilecek bir başlık şeklinde değil, bilhassa onları da besleyen ve yanında taşıyan bir hedef olarak çocukl…

Okuma ve Anlama

Eğitim-öğretim süreci içerisinde çocuklarımızın sürekli olarak yanında taşıyacakları temel ihtiyaçlardan biri okuma, bir diğeri ise okuduğunu anlama. …

Yetenek-Beceri-Gelişim Takibi

Her çocuk aklında, bünyesinde, ellerinde veya sözlerinde büyük hazineler taşır. Bu hazineyi doğru tanımak ve doğru bir şekilde yönlendirmek ise o çocu…

Kültürel-Sanatsal Etkinlikler

Estetik bakış açısı kazandırmaya çalıştığımız her çocuğumuz için asıl önemli olan unsur bu bakış açısını işleyebileceği ortamlara dâhil olmak ve bu or…

Spor Sağlıktır

Muhakkak ki sağlam çalışan bir kafa sağlam bir vücutta bulunur. Adabilim’de eğitim gören her çocuğumuz için de birçok seçenek sunarak ilgisine göre sp…

Ezber Çalışmaları

Dilimizi ve dinimizi çocuklarımızın yaşamlarına da aksettirebilmek, onların zihinlerinde yer edebilmek bizler için pek mühim. Erken yaşta akıllarında …

Bireysel Etkinlikler

Adabilim’de okuyan çocuklarımızın hepsi için geçerli olmak üzere inandığımız en temel mevzulardan biri de her birinin kendine ait olan çok farklı ve g…

Yayın Çalışmaları

Bunca okuma ve anlama çalışmasının üzerine çocuklarımızın birçoğu kalemi eline alıyor ve ‘‘Ben de yazabilirim’’ düşüncesini ortaya atıyor. Bizler de b…

Örnek Şahsiyet

Çocuklar erken yaşta kimi görür, kimi tanırsa ona benzer, onun yolunda ilerler. Bu yolda onlara destek olmak için bizler de her ay belirli şahsiyetler…

Yazı Çalışmaları

Okuma, anlama ve konuşma becerileri ile birlikte en çok üzerinde durmamız gereken konu elbette yazma. Ülkemizdeki birçok sıkıntının da asli sebebi ola…

Masal Saati

Küçük yaştaki çocuklarımız için bütün meseleler bir yana hayal gücü, düş zenginliği bir yana. Nasıl ki gördükleri birçok şey dikkatlerini çekiyor, mer…

Oyunla Eğitim

Eğitim her çocuk için aynı pencere değil. Kimisi bu pencerenin farklı yönüne bakar kimisi de bambaşka bir pencere olarak aklında tasarlar. Fakat biliy…

Davranış Eğitimi

Eskiden birçok gazetenin belirli köşesinde, takvimlerin arkasında ve herkesin dilinde yaygın olarak şu ifade kullanılırdı: Adab-ı Muaşeret. Bu bizler …