Anadolu Lisesi

Akademik Takip

Her hafta sonunda uyguladığımız Konu Tarama Sınavları (KTS) ile hafta içinde öğrendiklerimizi, aylık "Raunt" deneme sınavları ile genel eksiklerimizi …

Akademik Takip

Adabilim ailesi içinde yer alan her bireyin hayata bütün yönleriyle hazır olması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu amaçla Akademik Takip Komisyonla…

Yetenek Atölyeleri

Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda oluşturduğumuz atölyelerle yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz... Robotik ve Kodlama Atölyesi - Kara…

Okuma Grupları

Öğrencilerimizi okuma gurupları üzerinden takip ediyoruz. Her okuma gurubumuzla ayda en az iki kitap okuyor ve okunan kitapların kritiklerini yazarlar…

Yedincioğul Şiir Akşamları

Üstad Sezai Karakaoç’un “Masal” şiirinden esinlenerek ismini verdiğimiz ve edebiyatımıza eşsiz eserler kazandıran şairlerimizin seçkin eserlerinin öğr…

Kilittaşı ve Yedincioğul Dergileri

İlim komisyonu öğrencilerimizin geleneksel olarak düzenlediğimiz İlim Şenliği için hazırladığı proje / makalelerinin yer aldığı KİLİTTAŞI ve Kültür Sa…

İlim Şenliği

Öğrencilerimizin bilgiyi uygulamaya aktarmaları amacıyla Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Coğrafya ilim dallarında hazırladıkları projelerin sergi…

Dil Eğitimi

Yabancı Dil eğitiminde kur sistemi. Her gün 2 saat, haftada 5 gün, toplam 10 saat dil eğitimi. Erasmus (Yurt Dışı Eğitim Programları) ile öğrencilerim…

Eyvah Dememek için Geleceğimi Seçiyorum

Öğrencilerimizin eğitimini hayatla ilişkilendirmelerini destekliyoruz. Geleceğimi seçiyorum projesi ile öğrencinin akademik başarının yanı sıra iş tec…

Profesyonel Destekli Spor

Sağlıklı bir bedenin bize verilen en büyük nimet olduğunun bilinciyle öğrencilerimizin birçok spor branşında yetenek ve eğilimlerini tespit ederek pro…